Magazine Didgah-e-Nasle Nau - Tanzeem Nasl-e-Nau Hazara Mughal